Hủy

Vượt trần Tin tức

  • 22/04/2015 - 07:43

    Phát hiện nhiều sai phạm tại VietinBank

    Sai phạm phát hiện thời kỳ 2009 - 2012 tại VietinBank gồm huy động lãi suất vượt trần, vi phạm mua sắm tài sản, sử dụng quỹ mang tính hệ thống.