Hủy

VVF Tin tức

VVF sắp về với SHB

Giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel (VVF) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đang trong quá trình hoàn tất.