Hủy

Walkman Tin tức

Hoài niệm cát xét

Hoài niệm cát xét

Máy cát xét và băng nhạc tuyển là thứ của cải trí thức trẻ Sài Gòn phải sắm cho được, già hơn và giàu hơn một chút thì chơi băng cối Akai.