Hủy

Weber Tin tức

Bí quyết 350 năm của Saint-Gobain

Bí quyết 350 năm của Saint-Gobain

Theo ông Javier Gimeno, sức mạnh của Saint-Gobain nằm ở chỗ biết thích ứng với mọi diễn biến và đón đầu những thay đổi mang tính quyết định.