Hủy

WeChatPay Tin tức

Thế giới “chạm & trả”

Thế giới “chạm & trả”

Để thấy thế giới công nghệ và tài chính phát triển nhanh thế nào, hãy xem quá trình ra đời của 2 hệ thống thanh toán mới rất có ảnh hưởng.