Hủy

Western Dragon Tin tức

BCI tiếp tục chảy máu tài sản

BCI tiếp tục chảy máu tài sản

Hàng tồn kho bất động sản dở dang của BCI vẫn còn đứng ở mức cao, lên đến 2.252 tỉ đồng tính đến cuối quý III/2016.