Hủy

Willem Buiter Tin tức

Kinh tế thế giới 2016: Tạm ổn!

Kinh tế thế giới 2016: Tạm ổn!

Năm 2016, nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng khả quan hơn. Tuy nhiên, viễn cảnh trở lại thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ vẫn còn xa vời.