Hủy

Window 10 Tin tức

Windows 7 chính thức bị khai tử

Windows 7 chính thức bị khai tử

Kể từ 14/1, Microsoft sẽ không còn cung cấp các bản cập nhật bảo mật, bản vá lỗi hoặc hỗ trợ kỹ thuật miễn phí từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft.

Người Tiên Phong