Hủy

Window 10 Tin tức

Windows 7 chính thức bị khai tử

Windows 7 chính thức bị khai tử

Kể từ 14/1, Microsoft sẽ không còn cung cấp các bản cập nhật bảo mật, bản vá lỗi hoặc hỗ trợ kỹ thuật miễn phí từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft.