Hủy

Witalk Tin tức

Khi nhà mạng thâm nhập OTT

Khi nhà mạng thâm nhập OTT

Khác với ứng dụng OTT của bên thứ 3, nhà mạng có đầy đủ công cụ để kết nối 2 số điện thoại với nhau, dù chúng trực tuyến hay ngoại tuyến.

Người Tiên Phong