Hủy

Wrap & roll Tin tức

Chuỗi F&B chạy hay dừng?

Chuỗi F&B chạy hay dừng?

Các khoản đầu tư cho chuỗi nhà hàng vẫn chờ cơ hội gia tăng bất chấp thị trường F&B có dấu hiệu giảm tốc.

Người Tiên Phong