Hủy

X2 Hoi An Resort and Residences Tin tức

X2 Hoi An Resort and Residences mở bán

X2 Hoi An Resort and Residences mở bán

Thêm một dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An ra mắt, đồng thời là dự án nhận được Chứng nhận xanh Lotus đầu tiên của Việt Nam.