Hủy

Xã hội Tin tức

 • 24/02/2021 - 15:11

  Facebook là "trùm" tin giả

  Mạng xã hội lớn nhất thế giới đang dần biến thành nơi cho những thuyết âm mưu, tin giả tràn lan.
 • 08/02/2021 - 08:00

  Nụ cười dành cho NICE

  Mạng lưới sáng kiến phát triển vì cộng đồng muốn tập hợp các sáng kiến xã hội lại thành một nền tảng để mở rộng sự quan tâm.
 • 08/02/2021 - 08:00

  Liên minh bền vững

  Cần thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức xã hội để cùng thực hiện các mục tiêu bền vững.
 • 05/02/2021 - 08:00

  Đòn bẩy CSR/CSV

  Chiến lược vừa phát triển kinh doanh, vừa phát triển xã hội sẽ tạo ra một định hướng tốt đẹp và bền vững cho tương lai.
 • 02/02/2021 - 08:00

  Tiền đổ về quỹ ESG

  Xu thế gia tăng của dòng vốn đầu tư hướng đến yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (Environmental, Social and Governance - ESG).