Hủy

Xa xi Tin tức

  • 05/04/2019 - 08:00

    Ê chề đồng hồ xa xỉ

    Có quá nhiều làn gió ngược khiến triển vọng của ngành đồng hồ xa xỉ không mấy lạc quan.
  • 03/08/2016 - 12:00

    Giải mã tâm lý Hermès

    Hermès đã chơi trò tâm lý khi để cho người mua chờ đợi nhằm gia tăng sự thèm khát của họ đối với món hàng.