Hủy

Xác pháo Tin tức

Tết Hà Nội những năm 1990

Tết Hà Nội những năm 1990

Với những thành công của Đổi Mới, đời sống của người dân Thủ đô Hà Nội vào năm 1990 đã thay đổi rất nhiều.