Hủy

Xăng e10 Tin tức

Xăng sinh học đang đuối

Xăng sinh học đang đuối

Trong khi các nhà máy ethanol của Việt Nam thất bại, thế giới đã đi rất xa trong công nghệ sinh học và sử dụng đến xăng E10.

XOR, XOR Việt Nam