Hủy

Xay dung so 1 Tin tức

Trước cánh cửa Walmart

Trước cánh cửa Walmart

Lời đề nghị từ Walmart muốn xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm cung ứng hàng hóa khu vực châu Á.

Nhà vừa túi tiền cứu tín dụng

Nhà vừa túi tiền cứu tín dụng

Nút thắt tín dụng có thể được giải quyết bằng việc tạo cú hích cho thị trường bất động sản với phân khúc giá phù hợp với sức mua của số đông.

  • 31/08/2023 - 12:07

    Coteccons chắc nền móng Net Zero

    Tầm nhìn dài hạn về Net Zero sẽ mang lại cho Coteccons và tương lai ngành xây dựng một vị thế quan trọng trong sự phát triển bền vững của đất nước.
  • 16/08/2023 - 14:42

    Vật liệu xây dựng xanh lên ngôi

    Đặt mục tiêu tăng lượng tiêu thụ và sản xuất vật liệu xây dựng “xanh”, Việt Nam đang tiếp cận với các công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung mới.