Hủy

Xe jeep Tin tức

Xe Mini kém tin cậy nhất năm 2013

Xe Mini kém tin cậy nhất năm 2013

Thương hiệu xe Mini, đang có bán tại Việt Nam, đã bị đánh giá là kém tin cậy nhất năm 2013, theo nhận xét của người tiêu dùng Mỹ.