Hủy

Xe quá tải Tin tức

  • 07/05/2014 - 12:53

    Thép tăng thêm 100.000 đồng/tấn

    Đây là lần tăng giá thứ hai kể từ đầu năm đến nay với tổng mức tăng khoảng 250.000 đồng/tấn, chủ yếu do các đại lý thực hiện.