Hủy

Xe tự lái Uber Tin tức

  • 04/04/2017 - 12:30

    Uber khủng hoảng tuổi lên 8

    Việc có quá nhiều vấn đề xảy ra cùng một lúc cho thấy Uber chưa “chín chắn” và quản trị vẫn còn thiếu chuyên nghiệp.