Hủy

Xem lại Tin tức

  • 18/10/2013 - 20:30

    Lenovo xem xét mua lại BlackBerry

    Những công ty khác có thể muốn mua cổ phần của BlackBerry bao gồm Cerberus Capital Management LP, Google Inc., SAP AG, Samsung Electronics Ltd. và Cisco Systems Inc.
  • 09/01/2013 - 10:04

    Xem xét bỏ trần lãi suất huy động

    Trường hợp lạm phát năm 2013 được kiểm soát ở mức thấp hơn 2012, tiếp tục điều hành theo hướng giảm mặt bằng lãi suất phù hợp với diễn biến lạm phát.