Hủy

Xếp hạng nợ của Nga Tin tức

S&P nâng mức xếp hạng nợ của Nga

S&P nâng mức xếp hạng nợ của Nga

Nga đã giữ tài chính công ổn định lúc ngân hàng trung ương nước này chú trọng ổn định tài chính, hoạt động cho vay trong khu vực tư nhân phục hồi.