Hủy

Xuất khẩu chính ngạch Tin tức

  • 14/01/2014 - 15:01

    Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc: Số lượng lớn, rủi ro cao

    Hai năm liên tục, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hạt gạo Việt Nam. Năm 2013, con số xuất khẩu chính ngạch là 2 triệu tấn, chiếm hơn 33% trong số 6,6 triệu tấn gạo xuất khẩu. Năm 2013, còn có khoảng 1,5 triệu tấn gạo giao dịch qua đường biên giới. Theo nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), năm 2014, Trung Quốc vẫn là khách hàng nhập khẩu lớn nhất gạo Việt Nam, nhưng đây cũng là thị trường phức tạp, đầy rủi ro.