Hủy

Xuất khẩu gạo Brazil Tin tức

Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 10/3

Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 10/3

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 1/2016 tăng nhẹ. Liên đoàn Lúa gạo Campuchia thúc giục chính phủ hỗ trợ nông dân. Xuất khẩu gạo Brazil 2 tháng đầu năm tăng 42%.

 • 25/08/2015 - 09:14

  Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 25/8

  Việt Nam đã xuất khẩu được 3,34 triệu tấn gạo. Myanmar tính nhập khẩu gạo nếu điều kiện thời tiết bất lợi. Dự trữ gạo Brazil tháng 7 giảm xuống 124.785 tấn.
 • 15/04/2015 - 08:18

  Tổng hợp tin thị trường gạo này 15/4

  FAO dự báo xuất khẩu gạo Ấn Độ 2015 giảm 18%. Xuất khẩu gạo Brazil 2014-2015 ước đạt 1 triệu tấn. Nhập khẩu gạo EU 6 tháng đầu năm 2014-2015 tăng 9%.
 • 20/03/2015 - 08:23

  Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 20/3

  Xuất khẩu gạo Việt Nam từ 1/1-10/3 đạt 443.639 tấn. Sản lượng lúa Indonesia 4 tháng đầu năm 2015 tăng 4%. Xuất khẩu gạo Brazil 2 tháng đầu năm đạt 119,828 tấn.
 • 15/01/2015 - 08:57

  Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 15/1

  Dự trữ gạo Philippines đạt 3 triệu tấn tính đến 1/12/2014. Xuất khẩu gạo của Mỹ năm 2014-2015 đạt 4,67 triệu tấn, tăng 10%. Dự trữ gạo Brazil tháng 12/2014 giảm 61%.
 • 26/11/2014 - 09:13

  Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 26/11

  Nhập khẩu gạo Nhật Bản năm 2014-2015 đạt 700.000 tấn. Ấn Độ đã xuất khẩu 3,16 triệu tấn gạo năm 2014-2015. Sản lượng lúa Brazil năm 2014 đạt 12,16 triệu tấn.
 • 22/11/2014 - 09:34

  Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 22/11

  Trung Quốc cho Campuchia vay 300 triệu USD xây kho gạo. Xuất khẩu gạo Brazil 10 tháng đầu năm đạt 985.907 tấn. Nông dân Hàn Quốc phản đối FTA với Trung Quốc.