Hủy

Xuất khẩu sang Ấn Độ Tin tức

  • 23/10/2017 - 14:49

    Việt Nam xuất siêu hơn 24 tỷ USD sang Mỹ

    Tính đến hết tháng 9/2017, cán cân thương mại Việt Nam thặng dư 24,1 tỷ USD trong thương mại hàng hóa với Mỹ, tương đương 78% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Người Tiên Phong