Hủy

Xuất siêu Tin tức

Xuất siêu vượt 20 tỉ USD trong 8 tháng

Xuất siêu vượt 20 tỉ USD trong 8 tháng

Tháng 8/2023 tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 60,92 tỉ USD, tăng 6,7% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng, Việt Nam xuất siêu 20,19 tỉ USD.

  • 01/06/2020 - 09:52

    Việt Nam xuất siêu 1,9 tỉ USD

    Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng ước tính tiếp tục có mức xuất siêu 1,9 tỉ USD.