Hủy

Xuất siêu Tin tức

Việt Nam xuất siêu 1,9 tỉ USD

Việt Nam xuất siêu 1,9 tỉ USD

Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng ước tính tiếp tục có mức xuất siêu 1,9 tỉ USD.

  • 13/12/2018 - 16:05

    Kỷ lục xuất siêu 7,4 tỉ USD

    Tính đến hết tháng 11, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 223,72 tỉ USD, thặng dư thương mại 7,4 tỉ USD.
  • 20/11/2018 - 15:06

    Cận Tết, Việt Nam nhập siêu

    Đang liên tiếp xuất siêu lớn những tháng vừa qua, đột ngột trong những ngày đầu tháng 11, cán cân thương mại đảo chiều.