Hủy

Xung đột lợi ích Tin tức

  • 13/05/2012 - 07:43

    Xung đột lợi ích trong ba cơ quan EU

    Nghị viện châu Âu mới đây từ chối thông qua các tài khoản lập năm 2010 của 3 cơ quan thuộc EU đang bị coi là có xung đột lợi ích.