Hủy

Xương rồng Tin tức

  • 18/07/2012 - 19:45

    Lợi nhuận quý II của Yahoo vẫn thấp

    Mặc dù có nhiều hoạt động diễn ra trong quý 2 nhưng theo báo cáo tài chính vừa được công bố, doanh thu và lợi nhuận của Yahoo! vẫn chưa cải thiện bao nhiêu.