Hủy

Y chi Tin tức

  • 23/08/2022 - 10:58

    Bài toán cân bằng của điện gió

    Chi phí đầu tư vào năng lượng tái tạo và quản lý quá trình chuyển dịch ra khỏi năng lượng than có thể tốn 64 tỉ USD từ đây đến năm 2040.
  • 15/08/2022 - 08:00

    Chi phí đẩy chi phí

    Áp lực chi phí sinh hoạt trong bối cảnh lạm phát trở thành áp lực cho nhiều vấn đề lớn của nền kinh tế.
Người Tiên Phong