Hủy

Zero Tin tức

Tiền đâu cho Net Zero?

Tiền đâu cho Net Zero?

Không chỉ cần thêm hàng ngàn tỉ USD để giải quyết hậu quả biến đổi khí hậu, việc huy động tài chính cho chống biến đổi khí hậu cũng rất quan trọng.

Financing Net Zero

Financing Net Zero

The world would be better off allocating more funds towards the fight against climate change today, rather than spending trillions of dollars to deal with its consequences in the future.

 • 01/11/2023 - 15:55

  Cuộc đua đến phạm vi 3

  Phát thải ròng bằng 0 trong phạm vi 3 sẽ không thể đạt được nếu không có sự đồng thuận của chính phủ và các bên liên quan trong chuỗi cung ứng.
 • 01/11/2023 - 07:00

  Cuộc đua đến phạm vi 3

  Phát thải ròng bằng 0 trong phạm vi 3 sẽ không thể đạt được nếu không có sự đồng thuận của chính phủ và các bên liên quan trong chuỗi cung ứng.
 • 29/10/2023 - 07:00

  Lego chọn mặt gửi Net Zero

  Quyết định xây nhà máy hơn 1 tỉ USD tại Bình Dương, Tập đoàn Lego khẳng định sức hút đặc biệt của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư ngoại.
 • 14/10/2023 - 16:00

  Net Zero đổi tỉ USD

  Thị trường tín chỉ phát thải carbon tỉ USD đang tạo cơ hội và cả thách thức cho Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero.