Hủy

2020 Tin tức

  • 13/01/2018 - 14:00

    Triết lý dụng gỗ của Kengo Kuma

    Kengo Kuma là một trong những kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng quan trọng trong kiến trúc đương đại Nhật và có những dự án ảnh hưởng đến thế giới.