Hủy

24 giờ Tin tức

24 giờ cuối cùng của Hy Lạp

24 giờ cuối cùng của Hy Lạp

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras vừa triệu tập một cuộc họp Nội các khẩn cấp để thảo luận về các cuộc đàm phán giữa nước này với chủ nợ quốc tế.