Hủy

4 nam Tin tức

  • 13/01/2022 - 13:30

    Đường vào Việt Nam của Fina

    Sau 1 năm thử sức thị trường Việt Nam, doanh số giải ngân cho vay bất động sản qua FINA là 1.700 tỉ đồng, tương đương với chi nhánh 1 ngân hàng.