Hủy

4k Tin tức

  • 22/11/2016 - 14:51

    Thời của công nghệ 4K đang ở đâu?

    Dù đã được phổ thông hoá dần dần, nhưng các thiết bị ứng dụng công nghệ 4K vẫn là cái bánh xa xỉ với phần đông người dân Việt Nam.