Hủy

4k Tin tức

  • 22/11/2016 - 14:51

    Thời của công nghệ 4K đang ở đâu?

    Dù đã được phổ thông hoá dần dần, nhưng các thiết bị ứng dụng công nghệ 4K vẫn là cái bánh xa xỉ với phần đông người dân Việt Nam.
XOR, XOR Việt Nam