Hủy

50 cây vàng Tin tức

Nên làm gì với 50 cây vàng lúc này?

Nên làm gì với 50 cây vàng lúc này?

Với số vàng này, theo chuyên gia, nên giữ 1/3 để đầu tư dài hạn, phần còn lại có thể bỏ vào kênh ngân hàng, bất động sản, chứng khoán hoặc USD.

Người Tiên Phong