Hủy

58% Tin tức

GDP năm 2021 tăng 2,58%

GDP năm 2021 tăng 2,58%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2021 ước tính tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước, ước tính GDP năm 2021 tăng 2,58%.

Người Tiên Phong