Hủy

5g việt nam Tin tức

5G đến sớm

5G đến sớm

Các nhà mạng tại Việt Nam có nhiều động lực và quyết tâm để thương mại hóa sớm mạng di động 5G.

Người Tiên Phong