Hủy

9 dieu Tin tức

  • 15/03/2024 - 09:25

    Bài toán khó về tỉ giá

    Điều hành chính sách tiền tệ giữ rất vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong điều kiện tỉ lệ dư nợ tín dụng trên GDP ở mức cao.
  • 15/11/2023 - 18:06

    Xuất khẩu hạt điều cao kỷ lục

    Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 10/2023 ghi nhận mức cao kỷ lục mới 64,32 nghìn tấn, 10 tháng đạt gần 516,87 nghìn tấn, trị giá 2,95 tỉ USD.