Hủy

Ả rập Tin tức

  • 23/02/2022 - 14:00

    Phim Tết thất thu

    Trái ngược với các năm trước, mùa phim Tết 2022 đã trở thành mùa phim vắng vẻ nhất trong 5 năm trở lại đây.
  • 19/08/2020 - 08:00

    Rạp phim trong "thảm họa virus"

    Hệ thống rạp chiếu tại Việt Nam coi dịch bệnh covid-19 như một bộ phim kinh dị nhất mà nhiều năm sau còn ám ảnh họ!
Người Tiên Phong