Hủy

Adrian Chng Tin tức

GoBear bổ nhiệm tân CEO

GoBear bổ nhiệm tân CEO

Ông Adrian Chng giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 16/7, kế nhiệm nhà đồng sáng lập Andre Hesselink.