Hủy

Afterpay được nền tảng thanh toán trực tuyến Square mua lại với giá 29 tỉ USD Tin tức