Hủy

Ahoj Ha Noi Tin tức

Người Việt bốn phương (số 636)

Người Việt bốn phương (số 636)

32 thầy giáo, cô giáo là những giảng viên giảng dạy tiếng Việt tại Đức, đã tham dự Tọa đàm “Giảng dạy tiếng Việt tại nước ngoài”.