Hủy

Ái hữu Tin tức

Trung Quốc đo độ

Trung Quốc đo độ "hài hòa xã hội"

Chỉ số mới ra đời trong bối cảnh Trung Quốc phải đối mặt với nhiều vấn đề, đặc biệt là sự đánh đổi giữa môi trường thiên nhiên và sự phát triển.