Hủy

AliPay Tin tức

  • 02/06/2018 - 10:32

    Thế giới “chạm & trả”

    Để thấy thế giới công nghệ và tài chính phát triển nhanh thế nào, hãy xem quá trình ra đời của 2 hệ thống thanh toán mới rất có ảnh hưởng.
Người Tiên Phong