Hủy

An pham Tin tức

  • 31/10/2023 - 21:00

    Xu hướng Upcycle trong ngành F&B

    Tận dụng những thực phẩm bị lãng phí để tạo ra thực phẩm có hương vị và hàm lượng dinh dưỡng mới đang là xu hướng trong ngành F&B.