Hủy

An sinh xã hội Tin tức

  • 30/09/2013 - 09:21

    Hà Nội lo vỡ quỹ lương ngân sách

    Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo yêu cầu kho bạc Nhà nước Hà Nội và Sở Tài chính Hà Nội chủ động phương án tối thiểu dư quỹ.