Hủy

An toàn thực phẩm Tin tức

  • 08/12/2017 - 08:46

    Chính sách FDI: Nhà đầu tư Mỹ than khó

    Đang có những khoản đầu tư của Mỹ không thực hiện được do các điều kiện cấp phép, môi trường pháp lý quá phức tạp, nhiều hạn chế và không rõ ràng.