Hủy

An toàn thực phẩm Tin tức

  • 08/12/2017 - 08:46

    Chính sách FDI: Nhà đầu tư Mỹ than khó

    Đang có những khoản đầu tư của Mỹ không thực hiện được do các điều kiện cấp phép, môi trường pháp lý quá phức tạp, nhiều hạn chế và không rõ ràng.
  • 17/08/2014 - 14:01

    Cấm lưu hành 4 thực phẩm chức năng

    Cục An toàn thực phẩm vừa cấm lưu hành 4 sản phẩm thực phẩm chức năng Easy Slimming, Ever Slim, Express Slimming và Yến sào Đệ nhất yến.
Người Tiên Phong