Hủy

Áp bức Tin tức

Nelson Mandela: người thống nhất Nam Phi

Nelson Mandela: người thống nhất Nam Phi

Nelson Mandela đã lãnh đạo Nam Phi từ xiềng xích của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tới "nền dân chủ cầu vồng", biểu tượng của hòa bình và hòa hợp.