Hủy
Thế giới

Kỷ niệm 96 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Thứ Năm | 07/11/2013 19:45

96 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga và Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã làm nên Cách mạng Tháng Mười vĩ đại.
 

Thắng lợi này đã chứng minh hùng hồn lời tiên đoán của C.Mác và Ph.Ăngghen được nêu trong "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" tháng 2/1848 rằng, chế độ tư bản chủ nghĩa nhất định sẽ bị thay thế bởi xã hội cộng sản văn minh thông qua quá trình cải biến cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá: "Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”(1). Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Tháng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười đã dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhiều bài học hết sức quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và của cả loài người"(2).

Cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành trọn tấm lòng thủy chung son sắt, lòng biết ơn vô hạn đối với Lê-nin, Cách mạng Tháng Mười và nhân dân Liên Xô. Người nói: "Việt Nam có câu tục ngữ: "Uống nước nhớ nguồn". Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lê-nin và Cách mạng Tháng Mười"(3). Cách mạng Tháng Mười đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại mở đầu một thời đại mới - thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Đây được coi là "Cuộc cách mạng sâu sắc nhất trong lịch sử loài người, lần đầu tiên trên thế giới chính quyền đã từng trong tay một thiểu số người bóc lột chuyển sang tay đa số người bị bóc lột". Khác với tất cả các cuộc cách mạng xã hội từng diễn ra trong lịch sử loài người, nhằm thay thế một phương thức bóc lột này bằng một phương thức bóc lột khác thì cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga chứa đựng một nội dung vô cùng vĩ đại nhằm thủ tiêu mọi hình thức bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc, mở đường thắng lợi cho độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Với ý nghĩa đó, Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người. Nó như "Ánh mặt trời rạng đông xua tan đêm tối, cuộc Cách mạng Tháng Mười chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người" .

Đối với nhân dân Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười đã mở ra con đường giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức đế quốc thực dân. Đến với Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa xã hội, những người yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX tựa như người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn. Từ tình cảm tốt đẹp đến niềm tin khoa học, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi; và chính Người đã dẫn dắt nhân dân ta đi trên con đường Cách mạng Tháng Mười. Bằng thực tiễn đấu tranh yêu nước qua các thời kỳ trước và sau Cách mạng Tháng Mười, lịch sử Việt Nam chứng minh rằng nhân dân Việt Nam đã không thể lựa chọn con đường nào khác con đường kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Đó chính là ngọn cờ mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam giương cao gần suốt thế kỷ qua. Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân ta đã giành được những chiến công vĩ đại, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bước tới kỷ nguyên độc lập tự do và quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Sau gần 30 năm thực hiện đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. Cùng với tăng trưởng kinh tế, sự ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì, các mặt: chính trị, xã hội, quốc phòng và an ninh được bảo đảm và ổn định. Trong đó có những thành tựu rất đáng khích lệ về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội gắn bó chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế, phát triển nguồn lao động và chất lượng lao động, khoa học và công nghệ. Những thành tựu đó đã tạo ra thế và lực mới cho nước ta, đưa nhân dân ta vững bước đi lên.

Nguồn Tiền Phong


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong