Hủy

Áp lực lạm phát Tin tức

  • 11/09/2012 - 18:48

    BVSC: CPI tháng 9 có thể tăng 0,5-0,7%

    CPI tháng 9 sẽ tiếp tục chịu áp lực từ nhóm hàng giao thông sau khi tăng giá xăng. Nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống có thể đảo chiều tăng nhẹ.