Hủy

Áp suất Tin tức

  • 22/08/2014 - 15:32

    VNCB đã qua thời điểm khó khăn nhất

    VNCB đã điều chỉnh giảm 0,5 điểm % một loạt lãi suất huy động tiền gửi VND, quay trở lại sát với mức được áp dụng phổ biến tại các ngân hàng.